פסק דין חדש של בית המשפט העליון מפרש לראשונה את הוראות החוק החלות על איחור במסירת דירה מקבלן

בשנת 2011 הוסף סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 במסגרת תיקון מס' 5 שהוכנס לאותו חוק (להלן: "חוק המכר"), במסגרתו נקבעו כללים בנוגע לפיצוי רוכשי דירות מקבלן, בעקבות איחור במסירת […]